Agroturystyka - Biebrza - Tratwy
"Chata za Wsią"
Hamulka.pl
Szlak schronów Linii Mołotowa

Jedną z atrakcji naszego rejonu jest Linia Mołotowa. Jest to pas radzieckich umocnień granicznych budowanych w latach 1940-41 w celu ochrony zachodniej granicy ZSRR z III Rzeszą. Schrony bojowe Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego (na terenie którego znajduje się nasze gospodarstwo) były grupowane w punkty oporu w okolicach sąsiednich wsi. Jeden ze schronów obecnie jest restaurowany i wkrótce będzie udostępniony do zwiedzania. Zobaczymy tam odtworzone fragmenty umocnień ziemnych i zachowane elementy wyposażenia. Naszym Gościom oferujemy wycieczki z przewodnikiem szlakiem schronów Linii Mołotowa.

• Wycieczka piesza max 20 osób, podczas której zwiedzamy 2 schrony położone w pobliżu gospodarstwa. Trasa 2 km, czas ok. 1,5 godz
• Wycieczka objazdowa busem max 8 osób, w trakcie której zwiedzamy 6 schronów różnego typu, trasa ok.5 km, czas ok. 1,5 godz
• Wycieczka objazdowa busem max 8 osób, w trakcie której zwiedzamy 14 schronów różnego typu, trasa ok. 25 km, czas ok. 3 godz


Przewodnik od wielu lat jest członkiem Grupy Badawczej Kriepost. Informacje zebrane na przestrzeni lat oraz wiele ciekawostek przekazywanych przez naocznych świadków zdarzeń sprawiają, że wycieczka jest intrygująca i interesująca zarówno dla laików tematu, jak i dla osób pochłoniętych historią II wojny światowej.

Cennik:
Przewodnik 35 zł / godz
przejazd busem 2 zł / km

Istnieje również możliwość indywidualnego zwiedzania schronów Linii Mołotowa na terenie Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego. Do tego celu stworzyliśmy folder z mapą oraz krótkim opisem poszczególnych schronów i obiektów zaplecza (typ schronu, istniejące obecnie wyposażenie, informacja o dostępności zwiedzania wewnątrz).
Folder "Zęby Stalina" - str 1 (opis szlaku)
Folder "Zęby Stalina" - str 2 (mapa szlaku)